Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Câu hỏi 3 trang 33 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Câu hỏi 3 trang 33 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất ? (a ...

Chia sẻ
Ôn tập chương 3 – Câu hỏi 3 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất ? (a và b là hai hằng số)

Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất ? (a và b là hai hằng số)

Quảng cáo

Với điều kiện \(a \ne 0\) (a và b là hai hằng số) thì phương trình \(ax + b = 0\) là một phương trình bậc nhất.Chia sẻ