Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Câu hỏi 4 trang 33 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Câu hỏi 4 trang 33 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì ?...

Chia sẻ
Ôn tập chương 3 – Câu hỏi 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì ?

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì ?

Quảng cáo

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta phải chú ý kiểm tra xem các giá trị của ẩn tìm được với điều kiện xác định để tìm các nghiệm của phương trình.Chia sẻ