Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạntrang 39 Dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy...

Thử tài bạntrang 39 Dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy so sánh:...

Chia sẻ
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Thử tài bạn trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy so sánh:

Hãy so sánh:

\(\left( { – 21} \right){.4^{50}}\) với \(\left( { – 298} \right){.4^{50}}\)

Quảng cáo

Ta có -21 < -19 và 450 > 0

\( \Rightarrow ( – 21){.4^{50}} < ( – 19){.4^{50}}\)Chia sẻ