Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 5 trang 40 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Hoạt động 5 trang 40 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Hãy điền dấuvào ô trống cho thích hợp:...

Chia sẻ
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Hoạt động 5 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy điền dấu < , > vào ô trống cho thích hợp:

Hãy điền dấu < , > vào ô trống cho thích hợp:

\(3 < 5\) và \(5 < 8\) thì \(3\,\,…\,8\)

Quảng cáo

\(3 < 5\) và \(5 < 8\) thì \(3 < 8\)Chia sẻ