Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bạn nào đúng trang 40 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bạn nào đúng trang 40 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2a > -2b, bạn Hạnh trả lời a > b, trong khi Mau nói a < b. Bạn nào đúng ?...

Chia sẻ
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Bạn nào đúng trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho -2a > -2b, bạn Hạnh trả lời a > b, trong khi Mau nói a < b. Bạn nào đúng ?

Cho \(-2a > -2b\), bạn Hạnh trả lời a > b, trong khi Mau nói a < b. Bạn nào đúng ?

Quảng cáo

Ta có \(-2a > -2b\) và \( – {1 \over 2} < 0 \) \(\Rightarrow  – {1 \over 2}.( – 2a) <  – {1 \over 2}.( – 2b) \Rightarrow a < b\)

Vậy bạn Mai đúng.Chia sẻ