SBT Ngữ văn 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Ngữ văn 10
Kiểm tra tổng hợp cuối năm Văn 10 tập 2: Giải câu 1 – 14 trang 135 SBT
Nhìn tổng quát hai bộ phận văn học nói trên trong tiến trình lịch sử văn học nước ta, phần giống nhau gồm nhiều điểm trong nội dung – ngôn ngữ nghệ thuật; phần khác nhau gồm

Quảng cáo
Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX Văn 10 tập 1 trang 73 – Lập bảng...
1. Lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau của thành phần văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm.
Ôn tập tiếng Việt Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 115 SBT
Cần xem lại nội dung bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trong SGK (phần Ghi nhớ) để trình bày về ba nội dung: khái niệm hoạt động giao tiếp, các nhân tố giao tiếp, các

Luyện tập

Bài 4.30 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Cho 1,35 gam hôn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung...
Cho 1,35 gam hôn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch (HNO3) thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 moi...
Bài 5 trang 34 sgk Lý 10, 5. Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu...
Chuyển động tròn đều - Bài 5 trang 34 sgk Vật lí 10. 5. Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết...
Bài 9 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao, Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng
Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng . Bài 9 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao - Bài tập trắc nghiệm...
Đại từ quan hệ – Who, Which, That, C.WHO. WHICH, THAT: là đại từ quan hệ (relative pronouns) khi trước nó có một tiền...
Unit 5 :Technology and you - Công nghệ và bạn - Đại từ quan hệ - Who, Which, That. C.WHO. WHICH, THAT: là...
Speaking unit 11 trang 114 sgk tiếng anh 10, Task 2: Most of the students in Nga’s class are not happy with their excursion...
Unit 11 : National parks - Speaking unit 11 trang 114 sgk tiếng anh 10. Task 2: Most of the students in Nga’s class...