Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.35 trang 76 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Hãy...

Câu 2.35 trang 76 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Hãy tìm lôgarit của các số sau theo cơ số a:...

Hãy tìm lôgarit của các số sau theo cơ số a:. Câu 2.35 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3 4. Lôgarit lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên

Hãy tìm lôgarit của các số sau theo cơ số a:

a) \(25;{1 \over 5};\sqrt 5 \) với \(a = 5\)                b) \(64;{1 \over 8};2\) với \(a = 8\)

Quảng cáo

c) \(16;{1 \over 4};\sqrt 2 \) với \(a = 2\)               d) \(27;{1 \over 9};\sqrt 3 \) với \(a = 3\)

Giải       

a) \(2; – 1;{1 \over 2}\)                                    b) \(2; – 1;{1 \over 3}\)

c) \(4; – 2;{1 \over 2}\)                                    d) \(3; – 2;{1 \over 2}\)

Quảng cáo