Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.38 trang 77 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Hãy...

Câu 2.38 trang 77 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Hãy tìm lôgarit của các số sau theo cơ số a:...

Hãy tìm lôgarit của các số sau theo cơ số a:. Câu 2.38 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3 4. Lôgarit lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên

Hãy tìm lôgarit của các số sau theo cơ số a:

a) \(2;{1 \over 2};1;0\) với \(a = 4\)           

b) \(3; – 1; – 3;1\) với \(a = 3\)

c) \(3;{1 \over 2};0; – 1\) với \(a = 2\)                                    

Quảng cáo

d) \(1; – 2;0;3\) với \(a = 5\)

Giải

a) \({\log _4}16;{\log _4}2;{\log _4}4;{\log _4}1\)                                         

b) \({\log _3}27;{\log _3}{1 \over 3};{\log _3}{1 \over {27}};{\log _3}3\)

c) \({\log _2}8;{\log _2}\sqrt 2 ;{\log _2}1;{\log _2}{1 \over 2}\)                                          

d) \({\log _5}5;{\log _5}{1 \over {25}};{\log _5}1;{\log _5}125\)

Hướng dẫn: \(b = {\log _a}{a^b}\)

Quảng cáo