Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 11 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 11 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Để đo chiều rộng của lớp học, Tùng dùng một sợi dây dài 0,75m....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 11 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Để đo chiều rộng của lớp học, Tùng dùng một sợi dây dài 0,75m.

Đề bài

Để đo chiều rộng của lớp học, Tùng dùng một sợi dây dài 0,75m. Sau 8 lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng \(\dfrac{1 }{ 5}\) độ dài sợi dây. Tính chiều rộng lớp học.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Chiều rộng lớp học là: \(0,75.8 + 0,75.\dfrac{1 }{ 5} = 6,15(m)\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...