Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 21 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 21 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 21 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :. Giải bài tập Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi :

Đề bài

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi :

a) IM + IN = MN.

b) IM = IN.

Quảng cáo

c) IM = IN = MN : 2.

Lời giải chi tiết

Câu c là câu trả lời đúng.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...