Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 12 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 12 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD. Hãy so sánh AD và BC....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 12 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD. Hãy so sánh AD và BC.

Đề bài

Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD. Hãy so sánh AD và BC.

Lời giải chi tiết

 

Trường hợp 1: C nằm giữa A và D (hình A)

Ta có C nằm giữa A và D nên \(AD = AC + CD\)

Và D nằm giữa C và B nên \(BC = BD + CD\)

Quảng cáo

Mặt khác theo đầu bài ta có: \(AC = BD\). Do đó \(AD = BC\)

Trường hợp 2: D nằm giữa A và C (hình B)

Ta có D nằm giữa A và C nên \(AC = AD + CD\)

Và C nằm giữa D và B nên \(BD = BC + CD\)

Mặt khác theo đầu bài ta có: \(AC = BD\). Do đó \(AD = BC\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...