Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 12 trang 161 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 12 trang 161 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Vẽ hình theo cách diễn đạt sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 12 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hình theo cách diễn đạt sau :

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau :

a) Điểm O nằm giữa hai điểm P và Q ; điểm R không nằm giữa hai điểm O và P.

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N ; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Quảng cáoChia sẻ