Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 19 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 19 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 19 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :. Giải bài tập Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng được kẻ ? Hãy đọc tên các đường thẳng ấy.

Đề bài

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng được kẻ ? Hãy đọc tên các đường thẳng ấy.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Có 6 đường thẳng là: AB, AC, AD, BD, BC, DC

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...