Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 13 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 13 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Đố Người ta có thể trồng được 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây như hình 27. Hãy vẽ sơ ...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 13 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Đố : Người ta có thể trồng được 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây như hình 27. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Đề bài

Đố : Người ta có thể trồng được 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây như hình 27. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Hình sau là sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...