Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 13 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 13 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Chọn phát biểu cho phù hợp...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 13 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Chọn phát biểu cho phù hợp :

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Chọn phát biểu cho phù hợp :

a) AB = 6cm, AC = 2cm, BC = 5cm.

b) AB = 8cm, BC = 3cm, AC = 5cm.

c) AB = 10cm, AC = 2cm, BC = 7cm.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Dễ thấy ở b có BC + AC = AB (vì \(3cm + 5cm = 8cm\)) => C nằm giữa A và B

Phát biểu phù hợp là b

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...