Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 16 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 16 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 10 cm, vẽ đoạn thẳng AB = 3cm. Tính OB....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 16 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 10 cm, vẽ đoạn thẳng AB = 3cm. Tính OB.

Đề bài

Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 10 cm, vẽ đoạn thẳng AB = 3cm. Tính OB.

Lời giải chi tiết

Xảy ra hai trường hợp:

a)

 

Trường hợp A nằm giữa O và B

Ta có OB = OA + AB

Quảng cáo

Do đó OB = 10 + 3 = 13 (cm)

b)

 

Trường hợp B nằm giữa O và A

Ta có: OB + AB = OA

Do đó OB = OA – AB = 10 – 3 = 7 (cm)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...