Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 20 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 20 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Oy lấy điểm A với OA = 3cm, trên tia Oy lấy điểm...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 20 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Oy lấy điểm A với OA = 3cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3cm. Hỏi O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Oy lấy điểm A với OA = 3cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3cm. Hỏi O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

 

O thuộc đường thẳng xy nên Ox, Oy là hai tia đối nhau

Quảng cáo

Mà \(A \in Ox,B \in Oy\). Nên OA và OB là hai tia đối nhau \(\Rightarrow\) O nằm giữa A và B

Mặt khác \(OA = OB \;(= 3cm)\).

Vậy O là trung điểm của đoạn thẳng ABChia sẻ