Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 22 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 22 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho biết khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời là 150 triệu km và khoảng cách từ Trái...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 22 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho biết khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời là 150 triệu km và khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng là 384000km.

Đề bài

Cho biết khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời là 150 triệu km và khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng là 384000km.

a) Khi xảy ra nhật thực (h.20a) thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là bao nhiêu ?

b) Khi xảy ra nguyệt thực (h.20b) thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

a) Khi xảy ra nhật thực thì Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng, khi đó Mặt Trăng nằm ở giữa Mặt Trời và Trái Đất.

Quảng cáo

Vậy khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng khi có nhật thực là:

150000000 – 384000 = 149616000 (km)

b) Khi xảy ra nguyệt thực thì Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng và Trái Đất nằm ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.

Vậy khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng khi có nguyệt thực là:

150000000 + 384000 = 150384000 (km)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...