Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng và một đường thẳng d như hình 17....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 6 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng và một đường thẳng d như hình 17.

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng và một đường thẳng d như hình 17.

a) Đường thẳng d cắt những đoạn thẳng nào ?

b) Đường thẳng d không cắt đoạn thẳng nào ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Ở hình 17: AH < AK < AM

a) Đường thẳng d cắt những đoạn thẳng: AB và AC

b) Đường thẳng d không cắt đoạn thẳng BC.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...