Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 71 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 8 trang 71 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 8 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó

a) Chia hết cho 3

b) Chia hết cho 9.

Quảng cáo

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số và chia hết cho 3 có dạng: \(\overline {1000*} \)

\(\overline {1000*} \; \vdots \;3 \Rightarrow 1 + 0 + 0 + * = (1 + *) \vdots 3\) .Do đó: * = 2. Vậy số cần tìm là: 10002

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số và chia hết cho 9 có dạng: \(\overline {1000*} \)

\(\overline {1000*} \; \vdots\; 9 \)\(\;\Rightarrow 1 + 0 + 0 + * = (1 + *)\; \vdots \;9\) \(\Rightarrow * = 8\). Vậy số cần tìm là 10008Chia sẻ