Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 24: Sự sôi...

Bài 4 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. C. Chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi. Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Rượu có nhiệt độ nóng chảy là -117°C, nhiệt độ sôi là 780C. Khi rót rượu vào một chiếc bình rồi đậy nút kín và đặt trong phòng có nhiệt độ là 30°C, rượu trong bình:

A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng

Quảng cáo

B. Chỉ tồn tại ở thể hơi          

C. Chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi

D. Tồn tại ở cả thể rắn, thể lỏng và thể hơi

Ở nhiệt độ 300C  thì rượu bay hơi một phân và một phần ở thể lỏng. Nhiệt độ đó lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của rượu (-117 °C) nên rượu không thể tồn tại ở thể rắn.

Chọn C.