Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 141 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 141 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 24: Sự sôi...

Chia sẻ
Bài 6 trang 141 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Nước có nhiệt độ sôi là 1000C, khi sôi nhiệt độ nước không vượt quá nhiệt độ đó. Vậy nước sẽ làm mát động cơ và. Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Khi các xe ô tô, xe tải chuyển dụng, động cơ xe thường rất nóng. Thông thường, xe có một hệ thống bom nước chảy qua các động cơ để làm mát động cơ. Hãy giải thích tại sao khi còn có nước được bơm chảy qua các động cơ thì nhiệt độ  không nóng quá 100°C.

Quảng cáo

Nước có nhiệt độ sôi là 1000C, khi sôi nhiệt độ nước không vượt quá nhiệt độ đó. Vậy nước sẽ làm mát động cơ và nhiệt độ của động cơ sẽ không cao quá 1000C khi còn nước.Chia sẻ