Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 7 trang 141 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 7 trang 141 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhiệt độ sôi của nước muối lớn hơn 1000C (Lớn hơn nhiệt độ sôi của nước tinh khiết)....

Bài 7 trang 141 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Quảng cáo

Rót nuóc vào một chiếc cốc thủy tinh đến khoảng hai phần ba cốc cho vào cốc vài muỗng muôi. Đun sôi và đo nhiệt độ sôi của nước muối trong cốc. So sánh nhiệt độ này với nhiệt độ sôi của nước.

Nhiệt độ sôi của nước muối lớn hơn 1000C (Lớn hơn nhiệt độ sôi của nước tinh khiết).