Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 141 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 141 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 24: Sự sôi...

Bài 5 trang 141 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Đồ thị bên vẽ đường biểu diễn sự đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi thu được đun sôi rồi để nguội. Hãy cho biết các đoạn AB, BC, CD của đường biểu diễn, đoạn nào mô tả giai đoạn nước bay hơi, đoạn nào mô tả giai đoạn nước sôi.

Quảng cáo

– Đoạn AB và CD mô tả quá trình bay hơi.

Đoạn BC mô tả quá trình sôi.