Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thế nào là sự sôi?...

Bài 1 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Khi một chất lỏng sôi, nếu tiếp tục đun nóng thì nhiệt độ cũng chất lòng đó không tăng nữa.. Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Thế nào là sự sôi?

Quảng cáo

Khi một chất lỏng sôi, nếu tiếp tục đun nóng thì nhiệt độ của chất lỏng đó có tiếp tục tăng nữa không?

Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở mặt thoáng và nổi các bọt hơi trong lòng chất lỏng.

Khi một chất lỏng sôi, nếu tiếp tục đun nóng thì nhiệt độ cũng chất lòng đó không tăng nữa.