Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 105 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 105 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hiện tượng: Quả bong bóng lại bị xẹp xuống....

Hoạt động 2 trang 105 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Ngừng hơ nóng bình, chờ cho bình nguội đi rồi ngâm nó vào trong nước đá. Hãy quan sát hiện tượng gì xảy ra với chiếc. Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Ngừng hơ nóng bình, chờ cho bình nguội đi rồi ngâm nó vào trong nước đá. Hãy quan sát hiện tượng gì xảy ra với chiếc bong bóng và giải thích. Có thể kết luận gì về sự nở vì nhiệt của chất khí?

Quảng cáo

Hiện tượng: Quả bong bóng lại bị xẹp xuống.

Giải thích: Không khó bị làm lạnh đã co lại làm quả bong bóng lại bị xẹp xuống

Nhận xét: Khi không khí trong bình lạnh đi, thể tich không khí trong bình giảm.