Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 23 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 23 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Đo thể tích của một hòn sỏi hoặc một hòn đá bằng bình chia độ khi hòn sỏi...

Hoạt động 1 trang 23 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. 2. Cho vật rắn vào bình, đọc giá trị thể tích V2 = 86 cm3 sau khi nước dâng lên.. Bài: Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Đo thể tích của một hòn sỏi hoặc một hòn đá bằng bình chia độ khi hòn sỏi (hoặc hòn đá) thả lọt vào được trong bình chia độ.

Hãy quan sát hình H4.3 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

Quảng cáo

Cách đo thể tích viên đá bằng bình chia độ:

1. Đổ chất lỏng vào trong bình, đọc giá trị thể tích là V1 = 77 cm2

2. Cho vật rắn vào bình, đọc giá trị thể tích V2 = 86 cm3 sau khi nước dâng lên.

3. Thể tích phần nước dâng lên V2 – V1 = 9 cm2 chính là thể tích của vật rắn.