Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 43 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 43 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát và nhận xét. Hình 8.2 cho thấy một bạn vừa câu được một con cá 6 một ...

Hoạt động 1 trang 43 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Hãy quan sát và nhận xét. Hình 8.2 cho thấy một bạn vừa câu được một con cá 6 một chiếc hồ gần đó (dây câu được tô đậm).

Quảng cáo

Cá treo ở đầu dây câu và làm cho dây câu căng ra. Dây câu có tác dụng lực lên cá không? Còn có lực nào khác tác dụng lên cá để giữ cho cá nằm yên ở đầu dây treo?

Nhận xét: Dây câu căng ra và tác dụng lên các một lực kéo hướng lên trên. Do cá nằm yên cân bằng nên còn có một lực nửa tác dụng lên cá, kéo cá xuống dưới. Đó chính là lực hút của trái đất.