Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 44 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 44 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực...

Hoạt động 4 trang 44 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Quảng cáo

Hình H8.3 cho thấy hình ảnh của một thư viện xanh tại trường tiểu học thuộc tỉnh Vĩnh Long. Sách, truyện, báo được đặt trong các ống nhựa và treo trong sân trường giúp học sinh thư giởn, mở rộng kiến thức khi các em mở ra xem vào những lúc rảnh rỗi. Em hãy cho biết những lực nào tác dụng lên ống sách này.

Các ống sách này chịu tác dụng lực kéo của dây hướng lên trên và trọng lực hưóng xuống dưới. Hai lực này cân bằng nhau nên ống sách đứng yên.