Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 6 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 6 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát quả nặng nằm yên ở đầu dây dọi và nhận xét, có những lực nào tác...

Hoạt động 6 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Nhận xét: Quả nặng chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Lực kéo của dây dọi và trọng lực. Lực kéo của dây dọi có. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Quảng cáo

Hãy quan sát quả nặng nằm yên ở đầu dây dọi và nhận xét, có những lực nào tác dụng lên quả nặng? Các lực này có phương và chiều như thế nào?

Nhận xét: Quả nặng chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Lực kéo của dây dọi và trọng lực. Lực kéo của dây dọi có phương thẳng đứng, hướng lên trên. Do đó, trọng lực cũng có phương thẳng đứng nhưng hướng xuống dưới.