Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 90 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 90 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thực hiện thí nghiệm hình H16.5  để đo lực kéo vật đi lên và nhận xét....

Hoạt động 4 trang 90 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc

Thực hiện thí nghiệm hình H16.5  để đo lực kéo vật đi lên và nhận xét.

Quảng cáo

Nhận xét:

So với lực kéo vật lên trực tiếp, lực kéo vật lên qua ròng rọc động có phương chiều không thay đổi nhưng có cường độ nhỏ hơn.