Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 56 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 56 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Cho lực cần đo tác dụng vào đầu có gán móc của lò xo lực kế....

Hoạt động 4 trang 56 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Cầm vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cân đo.. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Em hãy ghi nhớ những nguyên tắc sử dụng lò xo sau đây trước khi dùng lực kế để đo lực.

Quảng cáo

– Điều chỉnh số 0: điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng vạch 0.

– Cho lực cần đo tác dụng vào đầu có gán móc của lò xo lực kế.

– Cầm vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cân đo.

– Đọc và ghi kết quả đo, chữ số cuối cùng của kết quả đo theo ĐCNN của lực kế.