Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 7 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 7 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Từ các thí nghiệm trên, ta có thể kết luận được thế nào về phương và chiều...

Hoạt động 7 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Từ các thí nghiệm trên, ta có thể kết luận được thế nào về phương và chiều của trọng lực?. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Quảng cáo

Từ các thí nghiệm trên, ta có thể kết luận được thế nào về phương và chiều của trọng lực?

– Trọng lực tác dụng lên một vật có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất.

– Phương thẳng đứng là phương của dây dọi.