Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 7 trang 57 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 7 trang 57 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực...

Hoạt động 7 trang 57 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Quảng cáo

Giữ lực kế, đầu gắn móc lò xo ở phía dưói. Treo vào lực kế một chiếc túi đựng bút. Em hãy đọc chỉ số của lực kế và giải thích vì sao khi túi nằm yên, số chỉ của lực kế lại bằng với trọng lượng của túi.

Khi túi nằm yên, túi chịu tác dụng của hai lực cân bằng: lực kéo của lực kế trọng lực. Do đó số chỉ của lực kế (là cường độ lực kéo của lực kế) sẽ bằng trọng lượng của chiếc túi.