Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 10trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Với...

Bài tập 10trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Với biển báo giao thông ở hình b thì phương tiện giao thông phải có tải trọng p (tấn) thỏa mãn:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 10 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Với biển báo giao thông ở hình b thì phương tiện giao thông phải có tải trọng p (tấn) thỏa mãn:

Với biển báo giao thông ở hình b thì phương tiện giao thông phải có tải trọng p (tấn) thỏa mãn:

a) \( p > 10 \)                          b) \(p < 10\)

c) \(p \le 10\)                          d) \(p \ge 10\)

Quảng cáo

Với biển báo giao thông ở hình b thì phương tiện giao thông phải có tải trọng p (tấn) thỏa mãn \(p \le 10\)Chia sẻ