Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 1trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập...

Bài tập 1trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Khẳng địnhlà đúng hay sai ?...

Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Khẳng định là đúng hay sai ?

Khẳng định \(1 + 2 \le 3\) là đúng hay sai ?

Ta có \(1 + 2 = 3 \le 3 \Rightarrow 1 + 2 \le 3\) là khẳng định đúng

Quảng cáo


thiet bi chong can, chong gu hoc sinh