Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 4 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bài tập 4 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho số thực a....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 4 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho số thực a.

Cho số thực a. Khẳng định \({a^2} + 1 \le 1\) là đúng hay sai ?

Quảng cáo

Nếu \(a = 1\) thì \({a^2} + 1 = 1 + 1 = 2 > 1 \Rightarrow \) Khẳng định \({a^2} + 1 \le 1\) là saiChia sẻ