Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Câu hỏi 1 trang 33 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Câu hỏi 1 trang 33 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Thế nào là hai phương trình tương đương ?...

Chia sẻ
Ôn tập chương 3 – Câu hỏi 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Thế nào là hai phương trình tương đương ?

Thế nào là hai phương trình tương đương ?

Quảng cáo

Hai phương trình có cùng một tập nghiệm là hai phương trình tương đươngChia sẻ