Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 2 trang10 Dạy & học Toán 8 tập 2: Gọi...

Hoạt động 2 trang10 Dạy & học Toán 8 tập 2: Gọi khối lượng của mỗi hộp là x. Giả sử rằng mỗi viên bi nặng 100 gam. Quan sát hình vẽ...

Chia sẻ
1. Mở đầu về phương trình – Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Gọi khối lượng của mỗi hộp là x. Giả sử rằng mỗi viên bi nặng 100 gam. Quan sát hình vẽ bên hoàn thành hệ thức liên hệ giữa khối lượng vật của hai đầu cân:

Gọi khối lượng của mỗi hộp là x. Giả sử rằng mỗi viên bi nặng 100 gam. Quan sát hình vẽ bên hoàn thành hệ thức liên hệ giữa khối lượng vật của hai đầu cân:

     \( \ldots  + 200 =  \ldots  + 600.\)

Quảng cáo

Hệ thức liên hệ giữa khối lượng vật của hai đầu cân

\(3x + 200 = 2x + 600\)Chia sẻ