Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.9 trang 11 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Cho...

Câu 1.9 trang 11 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Cho hàm số...

Cho hàm số . Câu 1.9 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số

Cho hàm số

a) Tìm đạo hàm của hàm số f

Quảng cáo

b) Từ a) suy ra rằng hàm số f lấy giá trị không đổi trên R và tính giá trị không đổi đó.

Giải

a ) f'(x) = 0 với mọi x ∈ R.

b) \(f(x) = {\sin ^2}a\)  với mọi x ∈ R.

Từ a) suy ra rằng f lấy giá trị ko đổi trên R. Do đó

\(f(x) = f(0) = 2 – si{n^2}a – 2{\cos ^2}a = {\sin ^2}a\) với mọi x ∈ R.

Quảng cáo