Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 14 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 14 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát hình 28 để trả lời các câu hỏi sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 14 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát hình 28 để trả lời các câu hỏi sau :

Đề bài

Quan sát hình 28 để trả lời các câu hỏi sau :

a) Có bao nhiêu đường đi qua hai điểm A và B ?

b) Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) Có 3 đường thẳng đi qua hai điểm A và B

b) Có 1 đường thẳng đi qua hai điểm A và B

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...