Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 17 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 17 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tại sao ta không nói hai điểm thẳng hàng ?...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 17 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tại sao ta không nói hai điểm thẳng hàng ?

Đề bài

Tại sao ta không nói hai điểm thẳng hàng ?

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Qua hai điểm bao giờ cũng vẽ được một đường thẳng nên không nói “Hai điểm thẳng hàng”

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...