Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 16 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 16 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Gọi tên các đường thẳng ở hình 29....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 16 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Gọi tên các đường thẳng ở hình 29.

Đề bài

Gọi tên các đường thẳng ở hình 29.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Có 3 đường thẳng ở hình 29 là đường thẳng AB, đường thẳng AC, đường thẳng BC

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...