Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 18 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 18 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát hình 30 rồi điền vào chỗ chấm trong các phát biểu sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 18 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :. Giải bài tập Quan sát hình 30 rồi điền vào chỗ chấm trong các phát biểu sau :

Đề bài

Quan sát hình 30 rồi điền vào chỗ chấm trong các phát biểu sau :

 

a) AB và CA là hai đường thẳng ….

b) xy và AB là hai đường thẳng ….

c) Hai đường thẳng d và AC …..tại…..

d) B là ….của hai đường thẳng…..và…..

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) AB và CA là hai đường thẳng trùng nhau

b) xy và AB là hai đường thẳng song song

c) Hai đường thẳng d và AC cắt nhau tại B

d) B là giao điểm của hai đường thẳng d và AC

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...