Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 22 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 22 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình 31 thuộc tia Ox ?...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 22 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình 31 thuộc tia Ox ?

Đề bài

Điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình 31 thuộc tia Ox ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Trong các điểm M, N, P, Q ở hình 31 chỉ có hai điểm M và Q thuộc tia Ox

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...