Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 24 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 24 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên đường thẳng xy cho điểm O. Trên tia Ox cho điểm A, trên tia Oy cho hai điểm B và C với B...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 24 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên đường thẳng xy cho điểm O. Trên tia Ox cho điểm A, trên tia Oy cho hai điểm B và C với B ở giữa O và C.

Đề bài

Trên đường thẳng xy cho điểm O. Trên tia Ox cho điểm A, trên tia Oy cho hai điểm B và C với B ở giữa O và C.

a) Tìm tia đối với tia Ax.

b) Tìm tia đối với tia By.

c) Tìm tia trùng với tia OC.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

a) Tia đối với tia Ax là: tia Ay, tia AO, tia AB, tia AC (bốn tia Ay, AO, AB, AC trùng nhau)

 

b) Tia đối với tia By là: tia Bx, tia BO, tia BA (ba tia Bx, BO, BA trùng nhau)

c) Tia trùng với tia OC: tia Oy, tia OB (hai tia Oy, OB trùng nhau)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...