Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 139 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 139 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Sự sôi là quá trình chuyến từ thể lỏng sang thể khí ở mặt thoáng và nơi các...

Hoạt động 5 trang 139 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Từ kết quả thí nghiệm trên cùng với nhiều thí nghiệm khác và bảng số liệu bên dưới, hãy tìm hiểu xem người ta đã rút ra được những kết luận thế nào về đặc điểm của chất lỏng khi sôi.

Quảng cáo
Đang tải...

– Sự sôi là quá trình chuyến từ thể lỏng sang thể khí ở mặt thoáng và nơi các bọt hơi trong lòng chất lỏng.

– Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

– Nhiệt độ của một chất lỏng khi sôi gọi là nhiệt độ sôi của chất đó.

– Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau.