Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 56 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 56 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Em hãy quan sát một số lực kế lò xo có được trong phòng thí nghiệm thực hành của...

Hoạt động 2 trang 56 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lực kế lò xo gổm các bộ phận chính:. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Em hãy quan sát một số lực kế lò xo có được trong phòng thí nghiệm thực hành của nhà trường (Hình H10.6), từ đó cho biết lực kế lò xo có những bộ phận cơ bản nào?

Quảng cáo

Lực kế lò xo gổm các bộ phận chính:

– Vỏ lực kế gắn vói một bảng chia độ.

– Một lò xo có một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn với một cái móc và một kim chỉ thị.

– Kim chỉ thị di chuyển được trên bảng chia độ.