Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 88 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 88 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Dụng cụ: vật nặng, ròng rọc, giá đỡ, đây kéo. Em hãy thực hiện hai cách mắc...

Hoạt động 2 trang 88 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Ròng rọc cố định là ròng rọc chỉ quay tại chỗ.. Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc

Dụng cụ: vật nặng, ròng rọc, giá đỡ, đây kéo. Em hãy thực hiện hai cách mắc ròng rọc như hình H16.3 để kéo vật đi lên. Khi đó, hãy quan sát và so sánh chuyển động của ròng rọc trong hai trường hợp.

Quảng cáo

– Ròng rọc cố định là ròng rọc chỉ quay tại chỗ.

– Ròng rọc động là ròng rọc vừa quay vừa di chuyển vị trí cùng với vật.