Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 43 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 43 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy mô tả một số hiện tượng tương tự như trên, từ đó có thế kết luận thế...

Hoạt động 3 trang 43 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Hãy mô tả một số hiện tượng tương tự như trên, từ đó có thế kết luận thế nào về lực hút của Trái Đất.

Quảng cáo

Ví dụ: Quả táo đang nằm yên trên cây là do lực kéo của cuống và lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo cân bằng nhau, nêu cuồng bị đứt thì chỉ còn lực hút tác dụng lên quà táo. Mà lực hút có chiều xuống dưới nên làm quả táo bị rơi xuống.

Kết luận:

– Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên mọi vật.

– Trọng lượng là cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên một vật. Trọng lượng thường được kí hiệu là p.